Regulamin

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, ponieważ jego treść jest częścią umowy kupna-sprzedaży zawieranej pomiędzy kupującym a Obrigado.pl

 1. Oferta portalu Obrigado.pl jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (z podatkiem VAT), wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
 3. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową – sklep internetowy Obrigado.pl.
 4. Wiążącą dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.
 5. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. Koszty dostawy zostaną dodatkowo naliczone po wyborze sposobu dostawy i płatności w procesie zamówienia.
 6. Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Składając zamówienie klient składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.
 7. Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest moment odbioru zamówionego towaru przez klienta od dostawcy (kuriera lub listonosza).
 8. Obrigado.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podane dane przez producenta lub dostawców.
 9. Konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyn w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie.
 1. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie własnym lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części lub wszystkich produktów składających się na zamówienie, klient zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszego postępowania.
 2. W szczególnych wypadkach czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy Klienta telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 3. Na termin otrzymania paczki składa się czas realizacji i czas dostawy.
 4. W celu złożenia zamówienia, nie ma obowiązku rejestracji i zakładania konta w sklepie.
 5. Co do zasady realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili zaksięgowania pieniędzy na koncie firmy za zamówiony towar
  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia
 6. Sklep internetowy Obrigado.pl przy wysyłce produktów współpracuje z przedsiębiorstwem świadczącym usługi kurierskie „FedEx”.
 7. Szczegóły zamówień nietypowych lub takich, których czas realizacji będzie dłuższy niż 48 godzin będą ustalane indywidualnie z klientem.
 8. Dowodem zakupu jest „potwierdzenie sprzedaży” przesłane elektronicznie po złożniu zamówienia. Ewentualne błędy w danych należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.
 9. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  • Przelewem na rachunek bankowy.
   Bank Millennium S.A. nr PL 76 1160 2202 0000 0001 1315 4010
   Pedro Lontro Gomes, ul. Walonśka 9/159, 50-413 Wrocław
   Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.
  • Poprzez serwis Płatnosci Elektronicznych umożliwiający dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 10. Od momentu wysłania produktów terminowe dostarczenie towaru jest realizowane przez firmę świadczącą usługi kurierskie.
  W przypadku zaistnienia opóźnień zobowiązujemy się do udzielenia naszym klientom niezbędnej pomocy w wyjaśnianiu zaistniałej sytuacji .
 11. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzeń należy jej nie przyjmować i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody.
 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzące z legalnych źródeł.
 2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa od tej reguły są zaznaczone w opisie produktu.
 3. Towar oferowany w sklepie internetowym Obrigado.pl można zwrócić w terminie 10 dni od daty jego otrzymania, pod warunkiem niezniszczenia – np. oryginalnie opakowana kawa.
 4. Do zwracanego towaru prosimy dołączyć numer konta bankowego w przypadku, gdy chcą państwo zwrotu pieniędzy, a nie wymiany towaru.
 5. Zwrot pieniędzy następuje przelewem na Państwa rachunek bankowy po otrzymaniu przez nas towaru lub inaczej jeśli życzy sobie tego kupujący.
 6. W przypadku reklamacji warunkiem podstawowym jej uwzględnienia jest załączenie opisu powodu reklamacji. W przypadku braku opisu nie będziemy mogli ustosunkować się do reklamacji.
 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, i obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu Obrigado.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Są one gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 3. Baza danych sklepu jest w trakcie zgłoszenia w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 1. Definicje
  1. Administrator – firma Pedro Lontro Gomes, ul. Walonśka 9/159, 50-413 Wrocław NIP 58951927924 oraz numerze REGON 021936076, firma Pedro Lontro Gomes.
  2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.Obrigado.pl.
  6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
  1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 1. Właścicielem sklepu Pedro Lontro Gomes, ul. Walonśka 9/159, 50-413 Wrocław NIP 8951927924 oraz numerze REGON 021936076.
 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści umowy kupna – sprzedaży zawieranej przez Obrigado.pl oraz zamawiającego. Treść niniejszego regulaminu jest dla obu stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
  Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem Obrigado.pl, a konsumentami będą rozstrzygane na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu..