Portugalski paszport – “Jeden z najlepszych na świecie”

W 2018 r. Portugalia przesunęła się z szóstego miejsca na piąte w indeksie paszportowym Henley & Partners, który analizuje liczbę państw dostępnych dla posiadacza, w przypadku których wiza nie jest wymagana. Portugalscy posiadacze paszportów mogą wjechać do 173 krajów bez wizy, tak samo jak posiadacze paszportów w USA, Irlandii i Korei Południowej. Przed nimi są Niemcy – 177 narodów otworzy drzwi, a następnie posiadacze paszportów Singapuru, którzy przenieśli się z czwartego na drugie miejsce. Czwarte miejsce zajmują Austria, Belgia, Luksemburg, Holandia, Hiszpania i Szwajcaria.

Najbardziej bezużytecznym paszportem dla nieustraszonych podróżnych są te z Pakistanu, Syrii, Iraku i Afganistanu, które pozwalają posiadaczowi na wjazd do 30 krajów – w rzeczywistości paszport afgański jest tak odtrącony, że jest uznawany tylko w 24 innych krajach.

Ludzie tworzący roczny indeks paszportowy Henleya mówią, że jest to istotne dla każdego, kto chce wzmocnić swój poziom dostępu, a także dla rządów próbujących zrozumieć swoją siłę paszportową w kontekście globalnym.

Dodaj komentarz